تاریخ_معاصر_افغانستان
نگاهی به تاریخ معاصر افغانستان(دکتر سید عسگر موسوی) 16 ژانویه 2022

نگاهی به تاریخ معاصر افغانستان(دکتر سید عسگر موسوی)

۷ جلسه پنجشنبه ها /ساعت ۱۸ تا ۲۰ ۲۳ دیماه تا ۵ اسفند ۱۴۰۰ خیابان وصال شیرازی،بین بلوار کشاورز و خیابان ایتالیا،کوچه ی شیرین بیانی(مریم)،کاشی ۵،موزه ی تصاویر معاصر ثبت نام:۸۸۹۹۷۲۲۹

نگاهی به تاریخ معاصر افغانستان 11 ژانویه 2022

نگاهی به تاریخ معاصر افغانستان

📜کارگاه ۷ جلسه‌ای __نگاهی به تاریخ معاصر افغانستان ▪️با حضور دکتر سیدعسگر موسوی 📆از ۲۳دی ماه تا ۵اسفند ۱۴۰۰ ⏰پنجشنبه‌ها ساعت۱۸ تا ۲۰ 📍خیابان وصال شیرازی، بین تقاطع ایتالیا و بلوار کشاورز، کوچه شیرین بیانی، کاشی۵