افغالنستان
تشریح سیاست جنگی طالبان در پسا خروج 11 جولای 2021

تشریح سیاست جنگی طالبان در پسا خروج

رئیس جمهور آمریکا با اعلام خروج بی قید و شرط نظامیان این کشور از افغانستان به جنگ ۲۰ ساله آمریکا در افغانستان نقطه پایانی بخشید اما از زمان اعلام این خبر جنگ افغانستان وارد مرحله جدیدی شده است چرا که طالبان دریافت پس از این نیروهای دولتی افغانستان پشتیانی هوایی و مشاوره نظامیان آمریکایی را […]