سمت‌وسوی حکمرانی طالبان در افغانستان 16 اکتبر 2021

سمت‌وسوی حکمرانی طالبان در افغانستان

محسن پاک آیین در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی درخصوص عملکرد طالبان پس از تصرف افغانستان و وضعیت دولت‌سازی در این کشور اظهار داشت: مقامات طالبان پس از فتح کابل و به قدرت رسیدن، دولتی تشکیل دادند که در ظاهر، دولتی موقت است و ادعا کرده‌اند به تدریج و در گذر زمان در پی تشکیل […]

admin
چیزی یافت نشد !