دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا درواکنش به حملات تروریستی اخیر درولایت ننگرهار و کابل، اعلام کرد امریکا پولیس آن کشورنیست که بخواهد در سرک‌ها نگهبانی و ترافیک را بررسی کند. وی مدعی شد ارتش امریکا درافغانستان نمی جنگد. دراین حملات خونین که گروه تروریستی داعش مسئولیت آنها را برعهده گرفت بیش از ۴۰ تن کشته […]

دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا درواکنش به حملات تروریستی اخیر درولایت ننگرهار و کابل، اعلام کرد امریکا پولیس آن کشورنیست که بخواهد در سرک‌ها نگهبانی و ترافیک را بررسی کند. وی مدعی شد ارتش امریکا درافغانستان نمی جنگد. دراین حملات خونین که گروه تروریستی داعش مسئولیت آنها را برعهده گرفت بیش از ۴۰ تن کشته و بیش از ۹۰ تن مجروح شدند.

اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا درمورد اینکه این کشور پولیس افغانستان نیست تلاش برای ساده سازی حملات تروریستی اخیروشانه خالی کردن واشینگتن ازمسئولیتهایش درافغانستان است. به نظرمی رسد وی به تعهدات واشینگتن با دولت افغانستان درچارچوب توافقنامه امنیتی که درسال ۲۰۱۴ و درزمان ریاست جمهوری باراک اوباما امضا شد آگاه نیست ویا خود را به بی اطلاعی می زند. 

درحالی که محافل سیاسی و رسانه ای درامریکا، ترامپ و تیم امنیتی‌اش را مسئول اوضاع بحرانی افغانستان می دانند وی می کوشد با استفاده از اصطلاحاتی فریبنده مانند پولیس ضمن تقلیل نقش امنیتی امریکا درافغانستان، حکومت را مسبب حملات تروریستی به دلیل ناتوانی درتامین امنیت شهروندان افغانستان معرفی نماید.

ازاینرو ذکرچند نکته برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا مفید توجه است: 

اول آنکه امریکا درسال ۲۰۰۱ با هدف ازبین بردن تروریسم به افغانستان لشکرکشی و کشور را اشغال کرد. درآن مقطع واشینگتن خود را قهرمان مقابله با تروریسم مطرح می کرد.

دوم آنکه امریکا با امضای توافقنامه امنیتی با دولت افغانستان درسال ۲۰۱۴ خود را متعهد به همکاری و پشتیبانی از ارتش افغانستان برای مقابله با ناامنی و تروریسم کرد. 

سوم آنکه امریکا دردو دهه اخیر با اجرای سیاست “مدیریت بحران” و تامین فضای کافی برای ادامه فعالیت گروههای تروریستی، مسبب اصلی ادامه خشونتهای خونین درافغانستان است.

چهارم آنکه ترامپ با گفتگو با طالبان وامضای توافقنامه با این گروه در دوحه قطرنشان داد که درصدد تغییر نقش خود درافغانستان از به اصطلاح مقابله با تروریسم به همکاری با تروریستها است و از این جهت جای تعجب نیست که ترامپ اعلام کند ارتش امریکا پولیس افغانستان نیست. این موضع رئیس جمهوری امریکا پیامی روشن برای تروریستها است که براساس توافق با طالبان، ارتش امریکا دیگر وارد جنگ با گروههای تروریستی نخواهد شد وتروریستها آزادانه می توانند دست به هرجنایتی درافغانستان بزنند.

درهرحال، اذعان زلمی خلیل زاد نماینده ترامپ درامورافغانستان بر ادامه خشونت وتروریسم طالبان و تاکید وزارت دفاع امریکا مبنی براینکه اگر طالبان به ارتش افغانستان حمله کند ارتش امریکا درحالت تدافعی ازآن حمایت خواهد کرد درتناقض آشکاربا اظهارات ترامپ درمورد پلیس نبودن امریکا در افغانستان است. به نظرمی رسد ترامپ که خود را شکست خورده تحولات افغانستان می بیند، توانایی اذعان به شکست توافقنامه امریکا وطالبان را ندارد. به همین دلیل گستاخانه درحمایت از تروریستها دولت افغانستان را به ناتوانی درتامین امنیت این کشورمتهم می کند. این درحالی است که امریکا وطالبان به عنوان دو بازوی تروریسم بسترسازفعالیت سایرگروههای تروریستی درافغانستان هستند. امریکا با تامین مالی ولجستیکی تروریستها وطالبان نیزبا پوشش دادن فعالیت آنها.