زکیه هزاره‌ای دانشجوی نخبه اصالتا افغانستانی و زاده‌شده در ایران است. او خودش را بخشی از ایران می‌داند و افتخارات زیادی را در کارنامه خود در حوزه پژوهش داشته است؛ اما هنوز که هنوز است یک دانشجوی خارجی است و زندگی‌اش با ترس‌های یک خارجی که در ایران زندگی می‌کند، گره خورده است. 🔻هیچ‌وقت از […]

زکیه هزاره‌ای دانشجوی نخبه اصالتا افغانستانی و زاده‌شده در ایران است. او خودش را بخشی از ایران می‌داند و افتخارات زیادی را در کارنامه خود در حوزه پژوهش داشته است؛ اما هنوز که هنوز است یک دانشجوی خارجی است و زندگی‌اش با ترس‌های یک خارجی که در ایران زندگی می‌کند، گره خورده است.

🔻هیچ‌وقت از تلاش برای تحصیل دست برنداشتم، حتی شده همه فشارها را تحمل می‌کردم و روی ادامه‌تحصیلم پافشاری ‌می‌کردم که درس بخوانم. همچنین با حمایت مادرم که ایشان دلسوزانه من را حمایت می‌کردند و با پدرم صحبت می‌کردند که رضایت بدهند تا من درس بخوانم. چالش بعدی من، همین وضعیت مالی است که برای همه مهاجرین افغانستانی این مشکل وجود دارد. برای ما که با کنکور وارد دانشگاه می‌شویم و مجبوریم که شهریه بپردازیم، این مسئله خیلی مهمی است.