♦️دوّمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با محفل شعرخوانی تحت عنوان «غزل‌های کوتاه و آه بلند» از سوی معاونت فرهنگی “نهضت اسلامی افغانستان” در کابل برگزار شد و در آن جمعی از خواهران دانشجو و دانش آموز حضور یافته و به یاد سردار شهید سلیمانی و قهرمانی‌های او شعر سرایی کردند. ♦️در این مراسم تاکید شد […]

♦️دوّمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی با محفل شعرخوانی تحت عنوان «غزل‌های کوتاه و آه بلند» از سوی معاونت فرهنگی “نهضت اسلامی افغانستان” در کابل برگزار شد و در آن جمعی از خواهران دانشجو و دانش آموز حضور یافته و به یاد سردار شهید سلیمانی و قهرمانی‌های او شعر سرایی کردند.

♦️در این مراسم تاکید شد که به چندین دلیل سردار شهید سلیمانی را دوست داریم و از سالگرد شهادت او در افغانستان تجلیل می‌کنیم. اولاً اسلام مرز نمی‌شناسد و به تفکیک رنگ و زبان و قوم و قبیله نه تنها باور ندارد؛ بلکه روی آنها خط بطلان کشیده است و همین پیوستگی و یک رنگی زبانی، فرهنگی، تمدنی و پیشینة تاریخی مشترک در میان مردم عزیز ما و ملت برادر ایران باعث شده است تا ما با آن‌ها درد و رنج و آینده مشترک داشته باشیم. به این دلیل شهید سلیمانی شهید و قهرمان مشترک دو ملت می‌باشد.

♦️ درباره دومین علت علاقه مردم افغانستان به سردار شهید سلیمانی همچنین تصریح شدکه ثانیاً افغانستان و ایران همان‌ گونه که دوستان مشترک دارند، دشمنان مشترک نیز دارند، قدرت های زورگو، متجاوز و استعمارگر در راس آن‌ها آمریکا سالیان درازی است که با این دو قلمرو دشمنی کرده اند. اگر سردار سلیمانی را در عراق به شهادت رساندند، طی بیست سال اخیر در قندهار، هلمند، کنر، بلخ و لغمان نیز هزاران هم‌وطن ما را به خاک و خون کشیدند و صدها قهرمان ما را نیز شهید کردند.