به مناسبت اربعین حسینی و در شرایط شیوع عالمگیر ویروس کرونا، نذر مشاوره های روانشناسی برای مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد برگزار می گردد. جهت اطلاع بیشتر: ۰۹۱۲۸۵۱۵۲۱۵ – آقای نظری

به مناسبت اربعین حسینی و در شرایط شیوع عالمگیر ویروس کرونا، نذر مشاوره های روانشناسی برای مهاجرین افغانستانی مقیم مشهد برگزار می گردد.

جهت اطلاع بیشتر:

۰۹۱۲۸۵۱۵۲۱۵ – آقای نظری