«وحید احمد کامرانی» رئیس اداره برق هرات در گفتگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس با اشاره به میزان استفاده از انرژی برق در هرات که از ۲ کشور ترکمنستان و ایران تامین می‌شود، گفت: درحال حاضر بیشترین انرژی مصرفی برق در هرات از برق ایران که به ۶۰ درصد میرسد استفاده می‌شود. وی افزود:  […]

«وحید احمد کامرانی» رئیس اداره برق هرات در گفتگو با خبرنگار سایت افغانستان خبرگزاری فارس با اشاره به میزان استفاده از انرژی برق در هرات که از ۲ کشور ترکمنستان و ایران تامین می‌شود، گفت: درحال حاضر بیشترین انرژی مصرفی برق در هرات از برق ایران که به ۶۰ درصد میرسد استفاده می‌شود.

وی افزود:  ظرفیت جذب انرژی برق در مراکز توزیع برق در این ولایت ۱۹۵ مگاوات است که درحال حاضر ۱۷۷ مگاوات برق جذب و در حال مصرف است که از این رقم ۱۱۲ مگاوات را برق وارداتی کشور ایران تامین می‌کند که برابر با ۶۰ درصد از برق مصرفی هرات است.

در کنار برق وارداتی ایران، برق وارداتی کشور ترکمنستان و برق تولیدی بند سلما در هرات نیز ۴۰ درصد دیگر مصرف را در این استان تامین می‌کند.

برق تولیدی بند سلما در هرات در حال حاضر ۱۸ مگاوات است و میزان جذب برق وارداتی ترکمنستان در هرات هم ۴۷ مگاوات است که ۴۰ درصد ازبرق مصرفی هرات را تامین می‌کند.

کامرانی گفت: برق ایران نیازمندی۱۴۱ هزار و ۶۰۰ مشترک را تامین کرده و از برق وارداتی کشور ایران در مرکز شهر، شهرستان‌های همجوار و مهمتر از همه بیشتر از ۱۰ مگاوات انرژی برق لازم در شهرک صنعتی هرات نیز از برق ایران تامین می‌شود.

«حمید الله خادم» رئیس اتاق صنایع و معادن هرات گفت: شهرک صنعتی هرات با داشتن ۲۲۰ کارخانه تولیدی از انرژی برق وارداتی ایران استفاده می‌کنند و در روند تولیدات و رشد سرمایه گزاری ها موثر بوده است،  تمام پیشرفت‌های آنها در صنعت را مدیون برق وارداتی ایران هستند.

مسئولین اداره برق هرات می‌گویند که قرار است تا در آینده نزدیک برای جذب بیشتر نیروی برق از کشور ایران در مراکز توزیع برق در این ولایت ظرفیت سازی خواهد شد  گفته می‌شود در حال حاضر ظرفیت مراکز توزیع برق وارداتی ایران در هرات ۱۲۰ مگاوات است.