‏استاد یعقوب یسنا نویسنده مطرح کشور در ایران کرونا را شکست داد. همسر آقای یسنا نیز به کرونا مبتلا بود که چندروز قبل بهبود یافته و از شفاخانه ترخیص شد. گفتنی است که ایران به صورت رایگان شهروندان افغان مبتلا به کرونا را تداوی می‌کند.

‏استاد یعقوب یسنا نویسنده مطرح کشور در ایران کرونا را شکست داد.

همسر آقای یسنا نیز به کرونا مبتلا بود که چندروز قبل بهبود یافته و از شفاخانه ترخیص شد.

گفتنی است که ایران به صورت رایگان شهروندان افغان مبتلا به کرونا را تداوی می‌کند.