آقای براون در نامه‌ای به لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد کرده است که بریتانیا یک “کنفرانس تعهد به افغانستان” در حمایت از درخواست کمک اضطراری سازمان ملل متحد برای افغانستان برگزار کند. بنا به پیشنهاد آقای براون، بریتانیا به طور مشترک با اتحادیه اروپا میزبان این نشست بشردوستانه باشد. آقای براون نوشته که صرف […]

آقای براون در نامه‌ای به لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا پیشنهاد کرده است که بریتانیا یک “کنفرانس تعهد به افغانستان” در حمایت از درخواست کمک اضطراری سازمان ملل متحد برای افغانستان برگزار کند.

بنا به پیشنهاد آقای براون، بریتانیا به طور مشترک با اتحادیه اروپا میزبان این نشست بشردوستانه باشد.
آقای براون نوشته که صرف کمک بشردوستانه کافی نخواهد بود. او افزوده که برای جلوگیری از سقوط ۹۷ درصد افغان‌ها در ورطه فقر، اقدامات فوری لازم است.

او نوشته: “بیش از نیمی از جمعیت افغانستان، یعنی ۲۳ میلیون نفر، اکنون با گرسنگی شدید روبرو هستند، ۸.۷ میلیون نفر در معرض خطر قحطی قرار دارند، از جمله یک میلیون کودک دچار سوء تغذیه حاد شده‌اند و در معرض خطر مرگ زودهنگام ناشی از گرسنگی قرار دارند.”

ویکی فورد، معاون وزیر خارجه بریتانیا نیز دیروز به نمایندگان مجلس عوام گفت که افغانستان با “شدیدترین بحران امنیت غذایی در جهان” مواجه است.