پس از حملات تروریستی روز سه‌شنبه در ننگرهار و کابل که منجر به جان باختن حدود ۵۰ تن و زخمی شدن بیش از ۶۰ نفر شد، عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ اسبق افغانستان در توییتی پرده از برنامه‌های تازه امریکا در افغانستان برداشت. عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ در دوره حامد کرزی در […]

پس از حملات تروریستی روز سه‌شنبه در ننگرهار و کابل که منجر به جان باختن حدود ۵۰ تن و زخمی شدن بیش از ۶۰ نفر شد، عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ اسبق افغانستان در توییتی پرده از برنامه‌های تازه امریکا در افغانستان برداشت.

عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ در دوره حامد کرزی در پیوند به حملات تروریستی روز سه‌شنبه در ننگرهار و کابل نوشت، از اعلاناتی که امریکا ساخته و از طریق رسانه‌های وابسته به خود نشر می‌کند و در آن به صورت دوامدار برای بزرگ‌نمایی داعش تبلیغ می‌شود، هویداست که باید منتظر چنین حملاتی در کشور بود.