پیام رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به مناسبت حادثه دانشگاه کابل

پیام رئیس دانشگاه علامه طباطبایی به مناسبت حادثه دانشگاه کابل