بسم الله الرحمن الرحیم برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز مبارک بادت این سال و همه سال همایون بادت این روز و همه روز دوست گرامی نوروز و فرارسیدن بهارطبیعت و سال نو را به شما تبریک گفته و پیروزی و نیکبختی تان را از خداوند متعال مسئلت مینمایم. […]

بسم الله الرحمن الرحیم

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز

دوست گرامی نوروز و فرارسیدن بهارطبیعت و سال نو را به شما تبریک گفته و پیروزی و نیکبختی تان را از خداوند متعال مسئلت مینمایم.
امید است سال ۱۳۹۲ سال سرافرازی و عزتمندی هرچه بیشتر مسلمین در جهان باشد و سایه ظلم و اندوه از میان رخت بسته و بهترین ایام و لحظات را شادمانه به تماشا بنشینیم

اسماعیلی
رئیس انجمن دوستی ایران و افغانستان
www.iran-afghanistan.com