مردم افغانستان از شریف ترین و آزاده ترین مردمان مسلمان و همسایه جمهوری اسلامی ایران می باشند و همیشه تاریخ این مردم شایسته ترین مردمان برای حصول به جامعه ای آرام و امن همراه با رفاه و آبادانی هستند. ارزش های اسلامی و برافراشتن استقلال پرچم استقلال همواره برای مردم افغانستان از جمله اصلی ترین […]

مردم افغانستان از شریف ترین و آزاده ترین مردمان مسلمان و همسایه جمهوری اسلامی ایران می باشند و همیشه تاریخ این مردم شایسته ترین مردمان برای حصول به جامعه ای آرام و امن همراه با رفاه و آبادانی هستند.

ارزش های اسلامی و برافراشتن استقلال پرچم استقلال همواره برای مردم افغانستان از جمله اصلی ترین ها بوده است و برای حفظ آن جانفشانی ها کرده اند.

انجمن دوستی ایران و افغانستان ضمن آرزوی فراهم آمدن افغانستانی آرام و مرفه برای همه مردم شریف این کشور سالروز به استقلال رسیدن سرزمین شان را نیز به ملت و همه دلسوزان و خدمتگزاران به این کشور تیریک می گوید.

انجمن دوستی ایران و افغانستان