بسم الله الرحمن الرحیم انا لله وانا الیه راجعون قال رسول الله (ص) : مدادالعلماء افضل من دماء الشهدا: خبر ارتحال جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین (ابوالهادی)، از پیشکسوتان دوران دفاع ،مقاومت وجهاد، ملت افغانستان که گنجینه ای از خاطرات نخستین روزهای جهاد و مقاومت را در سینه داشت و همواره مدافع آنها […]

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

قال رسول الله (ص) : مدادالعلماء افضل من دماء الشهدا: خبر ارتحال جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسین (ابوالهادی)، از پیشکسوتان دوران دفاع ،مقاومت وجهاد، ملت افغانستان که گنجینه ای از خاطرات نخستین روزهای جهاد و مقاومت را در سینه داشت و همواره مدافع آنها و ارزشهای جهاد بود. موجب تاثر و تالم گردید
انجمن دوستی ایران وافغانستان ضمن عرض تسلیت به فرزند برومند آن مرحوم جناب حجت الاسلام سید محمد هادی هادی که خود از جانبازان و پیشتازان جهاد بشمار میایند و نیز خانواده محترم آن مرحوم ، از درگاه خداوند متعال بهشت برین را برای آن سفر کرده مسیلت می نماید.

محمد رضا اسماعیلی

رئیس انجمن دوستی ایران وافغانستان.