بسم الله الرحمن الرحیم حلول سال جدید و بهار پر طراوت را به تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. نوروز که سمبل و نماد برکت است و جشن بازگشت به زندگی، جشن آفرینش و تجلی عناصر فرهنگی و مدنی ست در سراسر کشورهای دارای فرهنگ مشترک با شکوهمندی و شادی جشن گرفته میشود، […]

 

بسم الله الرحمن الرحیم

حلول سال جدید و بهار پر طراوت را به تمامی عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم.

نوروز که سمبل و نماد برکت است و جشن بازگشت به زندگی، جشن آفرینش و تجلی عناصر فرهنگی و مدنی ست در سراسر کشورهای دارای فرهنگ مشترک با شکوهمندی و شادی جشن گرفته میشود، امید است این شکوهمندی را در تمامی سال به تماشا بنشینیم و برایمان نیکی و زیبایی همراه با دوستی پایدار به ارمغان آورد. همچنین برای ملت بزرگ و شرافتمند افغانستان عزیز بهترین ها را از ایزد منان مسئلت مینمایم و امیدوارم بزودی زود صلح و آرامش در سراسر این کشور برقرار و شاهد بهترینها برای مردمان آن باشیم

زندگیتان سرشار از مهر

ریس انجمن دوستی ایران و افغانستان
محمدرضا اسماعيلي