سخنگوی وزارت صحت ایران در پاسخ به پرسشی درباره انتشار برخی اخبار در زمینه پذیرش نکردن اتباع خارجی مشکوک به کرونا در کشور ایران گفت: این موضوع به طور قطع یقین کذب است. سخنگوی وزارت صحت در پاسخ به پرسشی درباره انتشار برخی اخبار در زمینه پذیرش نکردن اتباع خارجی مشکوک به کرونا در کشور […]

سخنگوی وزارت صحت ایران در پاسخ به پرسشی درباره انتشار برخی اخبار در زمینه پذیرش نکردن اتباع خارجی مشکوک به کرونا در کشور ایران گفت: این موضوع به طور قطع یقین کذب است.

سخنگوی وزارت صحت در پاسخ به پرسشی درباره انتشار برخی اخبار در زمینه پذیرش نکردن اتباع خارجی مشکوک به کرونا در کشور ایران گفت: این موضوع به طور قطع یقین کذب است و تمام اتباع خارجی در کشور ما مانند هموطنان غربالگری می‌شوند و در صورت مشاهده علائم مذکور به مراکز درمانی هدایت شده و تحت درمان قرار می‌گیرند هر چند که سیاست اصلی ما شناسایی افراد مشکوک و توصیه بر قرنطینه خانگی است.

برخی رسانه‌های افغانستان گزارش کرده بودند که ایران با توجه به حجم وسیع بیماران از پذیرش مهاجران افغان در بیمارستان های خود امتناع می‌ورزد.