«زلمی زابلی» نماینده پارلمان افغانستان تصریح کرد که آمریکا منافع افغانستان را نادیده گرفته است در نتیجه اگر همچنان به تعهداتش در برابر این کشور عمل نکند باید پیمان امنیتی دو کشور لغو شود. «محمد قیس وکیلی» نماینده ولایت «بامیان» نیز ضمن تاکید بر بازنگری این پیمان امنیتی گفت: آمریکا به تعهدات خود در این […]

«زلمی زابلی» نماینده پارلمان افغانستان تصریح کرد که آمریکا منافع افغانستان را نادیده گرفته است در نتیجه اگر همچنان به تعهداتش در برابر این کشور عمل نکند باید پیمان امنیتی دو کشور لغو شود.

«محمد قیس وکیلی» نماینده ولایت «بامیان» نیز ضمن تاکید بر بازنگری این پیمان امنیتی گفت: آمریکا به تعهدات خود در این قرارداد پایبند نیست و این موضوع سبب وخیم‌تر شدن وضعیت امنیتی این کشور شده است.

به گزارش «آریانا»، «گل محمد رسولی» نماینده ولایت «فاریاب» نیز تصریح کرد که با وجود انعقاد این پیمان امنیتی وضعیت این کشور بهبود نیافته و «افغانستان بیش از گذشته در آتش جنگ می‌سوزد».

نمایندگان پارلمان افغانستان مقامات امنیتی افغان را برای پاسخگویی درباره پیمان امنیتی با آمریکا، افزایش ناامنی‌ها و همچنین انتخابات آینده این کشور به صحن پارلمان فراخواندند اما مقامات در این جلسه حضور نیافتند.

چندی پیش نیز «سیمین‌ بارکزی» نماینده هرات در پارلمان افغانستان گفته بود که گسترش فزاینده ناامنی‌ها در افغانستان پس از امضای پیمان امنیتی با واشنگتن سبب ایجاد تردید درباره کمک خارجی‌ها به این کشور شده است.