(بنیاد جهانی سبزمنش) با درک رسالت فرهنگی و ارزشی، برای اولین بار بعد از درگذشت کاج بلند شعر و ادبیات فارسی(امیر هوشنگ ابتهاج سایه)، (هفته نامه سبزمنش) را ویژه ی شعرهای سوگواری، شاعران کشورهای مختلف دنیا از جمله: ایران، افغانستان، تاجیکستان، آلمان، ترکیه و… اختصاص داده، منتشر نمود. شما میتوانید در شماره ۱۰۶ هفته نامه […]

(بنیاد جهانی سبزمنش) با درک رسالت فرهنگی و ارزشی، برای اولین بار بعد از درگذشت کاج بلند شعر و ادبیات فارسی(امیر هوشنگ ابتهاج سایه)، (هفته نامه سبزمنش) را ویژه ی شعرهای سوگواری، شاعران کشورهای مختلف دنیا از جمله: ایران، افغانستان، تاجیکستان، آلمان، ترکیه و… اختصاص داده، منتشر نمود.
شما میتوانید در شماره ۱۰۶ هفته نامه سبزمنش، ۴۷ قطعه شعرِ سوگواری شاعران محترم را در قالب های مختلف خواننده باشید…
www.sabzmanesh.net
واتساپ و تلگرام:
۰۰۹۳۷۰۰۷۲۰۹۵۳
sharefib@gmail.com
Sabz.manesh = انستاگرام
بنیاد جهانی سبزمنش= فسبوک