معاون پارلمانی رئیس جمهور، حسینعلی امیری درباره بررسی طرحی در مجلس با هدف اعمال محکومیت ۲۵ ساله برای هر تبعه افغانستانی که به طور غیرقانونی وارد ایران شود، گفت: چنین طرحی در قالب یک لایحه قضایی قابل پیگیری است که از طرف قوه قضاییه تاکنون چنین لایجه قضایی برای دولت ارسال نشده پس از منظر […]

معاون پارلمانی رئیس جمهور، حسینعلی امیری درباره بررسی طرحی در مجلس با هدف اعمال محکومیت ۲۵ ساله برای هر تبعه افغانستانی که به طور غیرقانونی وارد ایران شود، گفت: چنین طرحی در قالب یک لایحه قضایی قابل پیگیری است که از طرف قوه قضاییه تاکنون چنین لایجه قضایی برای دولت ارسال نشده پس از منظر دولت چنین لایحه ای وجود ندارد.

امیری افزود: نمایندگان مجلس هم می توانند طرح قضایی بدهند و طرح‌های آنها در معاونت پارلمانی بررسی می‌شود، اما تا الان چنین طرحی را مجلس رسماً به ما اعلام نکرده که بخواهیم اظهار نظر کنیم و ممکن است فقط در مرحله ایده باشد که رسمیتی ندارد.