پس از افزایش بازگشت کنندگان مهاجرین افغان از ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا در آن کشور، سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در مرز اسلام قلعه ولایت هرات رفته و روند بازگشت مهاجرین، چگونگی مدیریت بازگشت کنندگان در مرز و کنترل صحی آنان را مورد بررسی قرار داد. عالمی بلخی پس از […]

پس از افزایش بازگشت کنندگان مهاجرین افغان از ایران به دلیل شیوع ویروس کرونا در آن کشور، سیدحسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در مرز اسلام قلعه ولایت هرات رفته و روند بازگشت مهاجرین، چگونگی مدیریت بازگشت کنندگان در مرز و کنترل صحی آنان را مورد بررسی قرار داد.

عالمی بلخی پس از بررسی بخش های مختلف مرکز پذیرایی بازگشت کنندگان و صحبت با مهاجرین، در نشستی با مسئولان مرزی وزارت و نهادهای ملی و بین المللی، ضمن استماع مشکلات و چالش های کاری، از آنان خواست که در کنترل صحی و مدیریت بهتر بازگشت کنندگان بیشتر تلاش نمایند.