صادق رضادوست، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرد: برای آن دسته از اتباع افغانستانی که در سرشماری سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شرکت کرده‌اند و واجد شرایط می‌باشند، به دنبال ارائه خدمات اقامتی هستیم. وی همچنین با اشاره به برنامه سرشماری اتباع خارجی که در سالجاری انجام شده است نیز گفت: اتباعی که […]

صادق رضادوست، مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور اعلام کرد: برای آن دسته از اتباع افغانستانی که در سرشماری سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شرکت کرده‌اند و واجد شرایط می‌باشند، به دنبال ارائه خدمات اقامتی هستیم.

وی همچنین با اشاره به برنامه سرشماری اتباع خارجی که در سالجاری انجام شده است نیز گفت: اتباعی که در سال ۱۴۰۱ برگ سرشماری سبز یا سفید رنگ دریافت کرده‌اند، اعتبار برگه‌های آنها در شهرهای غیرممنوعه به مدت سه ماه تمدید شده است و نیازی برای مراجعه به دفاتر کفالت یا دفاتر پیشخوان دولت برای تمدید آن ندارند. 

رضادوست افزود: این افراد فقط باید منتظر اطلاعیه‌های بعدی این اداره باشند.