امرالله صالح، رییس جریان سیاسی زیر نام روند سبز افغانستان در واکنش به اعلام آتش بس از سوی رییس جمهور با طالبان می‌گوید که آتش بس یک طرفه عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. آقای صلح با نوشتن مطلبی زیر نام معنا و ترجمه آتس بس یک طرفه و عوافب آن، گفته حکومت‌های که مشی […]

امرالله صالح، رییس جریان سیاسی زیر نام روند سبز افغانستان در واکنش به اعلام آتش بس از سوی رییس جمهور با طالبان می‌گوید که آتش بس یک طرفه عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.

آقای صلح با نوشتن مطلبی زیر نام معنا و ترجمه آتس بس یک طرفه و عوافب آن، گفته حکومت‌های که مشی صلح پیشه می‌کنند، حد اقل از دید اخلاقی و معنوی جای‌گاه به‌تر در جامعه برای شان ایجاد می‌‌کنند.

رییس پیشین امنیت ملی کشور ادامه داده که از دید سیاسی و اخلاقی اعلام آتش‌بس یک طرفه شاید بتوانند که موقف حکومت وحدت ملی افغانستان را تحکیم نسبی ببخشد، اما از دید امنیتی خطرات بسیار جدی و احتمالا فاجعه‌انگیز و خونین را در پی خواهد داشت.

رییس روند سبز افغانستان علاوه کرد که در پهلوی خطرات و عواقب ناگوار امنیتی و نظامی، این نوع اعلامیه‌های مهبم و بدون توجیه، روحیه را در صفوف نیروهای امنیتی  پایین آورده و رفتار سازش‌گرانه را در عقبۀ سیاسی نظامی گسترش می‌دهد.

آقای صالح تاکید کرده که اکنون با اعلام آتش بس، بیم آن می‌رود که به بهانۀ آتش‌بس یک‌جانبه، جوقه‌های طالبان با سهولت بیش‌تر وارد شهرها شده و حمله‌های گروهی را بر اهداف مختلف شان راه‌اندازی کنند.

این درحالی‌ست که رییس جمهور کشور قبل از چاشت ام‌روز با گروه طالبان اعلام آتش بس کرد و گفت که هدف آنان از طالبان، طالبان افغان‌ می‌باشد.

وی در عین حال به نیروهای امنیتی دستور داد تا از تاریخ ۲۷ رمضان الی ۵ عید سعید فطر، از هرگونه حملۀ تهاجمی در برابر طالبان دست بردارند.