داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان به آن‌عده از خانه‌واده‌های افغانی که می‌خواهند از طریق قاچاق‌بران انسان کشور را ترک کنند، هشدار می‌دهد. رییس اجراییه کشور، ام‌روز در مراسم گشایش شبکۀ مبارزه علیه قاچاق انسان در افغانستان گفت که قاچاق‌بران انسان از جمله بی‌رحم‌ترین انسان‌ها اند که زنده‌گی، عزت و سرنوشت افراد را با خطر […]

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه افغانستان به آن‌عده از خانه‌واده‌های افغانی که می‌خواهند از طریق قاچاق‌بران انسان کشور را ترک کنند، هشدار می‌دهد.

رییس اجراییه کشور، ام‌روز در مراسم گشایش شبکۀ مبارزه علیه قاچاق انسان در افغانستان گفت که قاچاق‌بران انسان از جمله بی‌رحم‌ترین انسان‌ها اند که زنده‌گی، عزت و سرنوشت افراد را با خطر جدی روبرو ساخته و می‌سازند.

آقای عبدالله گفت، قاچاق‌بران انسان به هیچ قانونی پایبند نیستند و دنبال شکار نامشروع شان هستند که برای رسیدن به آن، مردم را با وعده‌های بزرگ، فریب می‌دهند.

وی می‌گوید که خانه‌واده‌های افغان بدون اطلاعات از قاچاق‌بران انسان، سرنوشت فرزندان و خود شان را در اختیار آنان قرار می‌دهند که بزرگ‌ترین اشتباه را در زنده‌گی شان انجام داده‌اند.

این مقام حکومت وحدت ملی یکی از دلایل اصلی مهاجرت شهروندان کشور به خارج را جنگ تحمیلی می‌داند و می‌پذیرد که دولت تا هنوز در این قسمت، اقدام‌های لازم را انجام نه داده‌ و خانه‌‎واده‌ها طعمۀ قاچاق‌بران می‌گردند.

آقای عبدالله یکی از راه‌حل‌های جلوگیری مهاجرت از طریق قاچاق‌بران به خارج از کشور را اطلاع رسانی‌عامه می‌داند و از شبکۀ مبارزه با قاچاق انسان جدا خواست تا این نکته را در امورکاری شان درنظر بگیرند.

در عین حال، رییس اجراییه کشور می‌گوید، همان‌گونه که قاچاق‌بران انسان، خیلی بی‌رحم اند، دولت افغانستان نیز قانون را به شکل بی‌رحمانه بالای آنان تطبیق خواهد کرد.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که در جریان سال‌های اخیر و افزایش ناامنی و سطح بیکاری در کشور، یک شمار زیاد از افغان به خارج از کشور سفر کردند.

جرمنی، ترکیه، تاجیکستان، ایران و پاکستان از جمله کشورهای اند که مهاجران افغان در آن حضور دارند  و برای رسیدن به آن مکان‌ها، در مسیر راه با هزاران مشکلات روبرو و تلفات زیادی را متقبل شده‌اند.