هشتمین نمایشگاه مشترک افغانستان-ایران در کابل – تالار قصر اورانوس

هشتمین نمایشگاه مشترک افغانستان-ایران در کابل – تالار قصر اورانوس