📜کارگاه ۷ جلسه‌ای __نگاهی به تاریخ معاصر افغانستان ▪️با حضور دکتر سیدعسگر موسوی 📆از ۲۳دی ماه تا ۵اسفند ۱۴۰۰ ⏰پنجشنبه‌ها ساعت۱۸ تا ۲۰ 📍خیابان وصال شیرازی، بین تقاطع ایتالیا و بلوار کشاورز، کوچه شیرین بیانی، کاشی۵

📜کارگاه ۷ جلسه‌ای
__نگاهی به تاریخ معاصر افغانستان

▪️با حضور دکتر سیدعسگر موسوی

📆از ۲۳دی ماه تا ۵اسفند ۱۴۰۰
⏰پنجشنبه‌ها ساعت۱۸ تا ۲۰

📍خیابان وصال شیرازی، بین تقاطع ایتالیا و بلوار کشاورز، کوچه شیرین بیانی، کاشی۵