نوزدهمین سالگرد بزرگداشت شهید استاد عبدالعلی مزاری به حمایت انجمن دوستی ایران و افغانستان برگزار شد. حجت‌الاسلام ابراهیمی: سرمایه مردم افغانستان, عدم پذیرایی سلطه شرق و غرب است اسدالله بادامچیان: سال‌ها با شهید مزاری این مجاهد افغانستانی همراه بودم و او را یک فرد بااخلاص یافتم حل مسائل امنیتی افغانستان فقط با فرماندهان فرهنگی امکانپذیر […]

نوزدهمین سالگرد بزرگداشت شهید استاد عبدالعلی مزاری به حمایت انجمن دوستی ایران و افغانستان برگزار شد.

حجت‌الاسلام ابراهیمی: سرمایه مردم افغانستان, عدم پذیرایی سلطه شرق و غرب است

اسدالله بادامچیان: سال‌ها با شهید مزاری این مجاهد افغانستانی همراه بودم و او را یک فرد بااخلاص یافتم

حل مسائل امنیتی افغانستان فقط با فرماندهان فرهنگی امکانپذیر است

مالکی: ملت افغانستان منافع خودشان را تعیین خواهند کرد