پروژه یک راه یک کمربند، از بزرگ ترین پروژه های جهان بوده که توسط کشور چین راه اندازی شده است. پکن تاکنون با ۱۴۰ کشور و ۳۲ سازمان بین المللی برای مشارکت در پروزه یک راه یک کمربند، توافق نامه امضا کرده است. با این که این پروژه ده ها کشور را از طریق زمینی […]

پروژه یک راه یک کمربند، از بزرگ ترین پروژه های جهان بوده که توسط کشور چین راه اندازی شده است. پکن تاکنون با ۱۴۰ کشور و ۳۲ سازمان بین المللی برای مشارکت در پروزه یک راه یک کمربند، توافق نامه امضا کرده است. با این که این پروژه ده ها کشور را از طریق زمینی وصل می کند اما حیطه آن چنان گسترده است که دهلیزهای هوایی منطقه را نیز دربرمی گیرد. مثلاً اخیراً ۴۵ تُن جلغوز افغانستان از طریق هوایی درچارچوب پروژه یک راه یک کمربند به چین صادر شد.

افغانستان از جمله کشورهای منطقه است که از پروژه یک راه یک کمربند استقبال کرده و با چین توافق‌نامه‌ای نیز در این خصوص امضا کرده است. افغانستان در سه سال گذشته در چارچوب همین پروژه، ۳۰۰۰ تُن جلغوز به چین صادر کرده است که ارزش مجموعی آن بالغ بر ۳۴ میلیون دلار می شود.
افزون بر این، زعفران و فرش دستباف افغانستان نیز از طریق پروژه یک راه یک کمربند به چین صادر می شود که سالانه میلیون ها دلار به اقتصاد افغانستان کمک می کند.