دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان در دیدار با نماینده خاص رئیس جمهور در امور پاکستان: نظام جمهوری اسلامی با خون هزاران شهید آبیاری گردیده و قابل معاوضه با خواست اجانب و بیگانگان نیست  آقای محمد حسن جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان با حضور در ارگ ریاست جمهوری با محترم محمد عمر داود زی خاص […]

دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان در دیدار با نماینده خاص رئیس جمهور در امور پاکستان: نظام جمهوری اسلامی با خون هزاران شهید آبیاری گردیده و قابل معاوضه با خواست اجانب و بیگانگان نیست

 آقای محمد حسن جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان با حضور در ارگ ریاست جمهوری با محترم محمد عمر داود زی خاص رئیس جمهور در امور پاکستان و رئیس پیشین کمپاین انتخاباتی تیم دولت ساز دیدار و ملاقات نمود.

در این دیدار آقای داودزی ضمن تقدیر و تشکر فراوان از آقای جعفری و حزب رفاه ملی افغانستان که در انتخابات ریاست جمهوری فعالانه اشترا ک نمود و ابراز امیدواری نمود که احزاب و جریانهای سیاسی در شرایط فعلی بتوانند موثر تر از گذشته در راستای منافع ملی حرکت نمایند تا زمینه صلح و ثبات در کشور فراهم گردد.

در این دیدار آقای جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان هم ضمن ابراز نگرانی از وضع موجود خواهان وحدت همدلی و حرکت در مسیر واحد گردید و گفت نظام جمهوری اسلامی با خون هزاران شهید آبیاری گردیده و قابل معاوضه با خواست اجانب و بیگانگان نیست ؛ مردم و احزاب افغانستان از جمهوریت و اسلامیت نظام حمایت نموده و بعد از این هم حمایت و پشتیبانی خواهد نمود؛ نظام متعلق به مردم افغانستان است. در این دیدار تأکید گردید تا مسئولین و رهبران احزاب با رئیس جمهور اسالمی افغانستان نشست های بیشتری داشته باشند تا شرایط صلح و ثبات و امنیت پایدار در کشور فراهم گردد.