نشست مسکو روی مصالحه در افغانستان که قرار بود با شرکت طالبان به تاریخ ۴ سپتامبر سال جاری میلادی برگزار شود برای مدت نامعلومی به تعویق افتاد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه ای اعلام داشته که در گفتگوی تلیفونی میان رییس جمعهور غنی و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این موضوع به توافق […]

نشست مسکو روی مصالحه در افغانستان که قرار بود با شرکت طالبان به تاریخ ۴ سپتامبر سال جاری میلادی برگزار شود برای مدت نامعلومی به تعویق افتاد.

ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه ای اعلام داشته که در گفتگوی تلیفونی میان رییس جمعهور غنی و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این موضوع به توافق انجامیده است.

در این بیانیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که به خاطر آمادگی ها و موثریت بیشتر و در عین حال حاکمیت افغان ها بر روندهای مصالحه نشست مسکو به تعویق افتاده است.

پیش از این دولت افغانستان و حکومت آمریکا اعلام کرده بودند که در این نشست شرکت نخواهند کرد.