عربستان سعودی و سازمان همکاری کشورهای اسلامی، یک نشست بزرگ علمای جهان اسلام را در بارۀ جنگ و صلح افغانستان تا دوماه دیگر برگزار می‌کند. بربنیاد گفته‎های مسؤولان شورای عالی صلح، در این نشست، عالمان کشورهای اسلامی دیدگاۀ شرعی شان را در بارۀ مشروع نبودن جنگ افغانستان ابراز خواهند کرد. احسان الله طاهری، سخن گوی […]

عربستان سعودی و سازمان همکاری کشورهای اسلامی، یک نشست بزرگ علمای جهان اسلام را در بارۀ جنگ و صلح افغانستان تا دوماه دیگر برگزار می‌کند.

بربنیاد گفته‎های مسؤولان شورای عالی صلح، در این نشست، عالمان کشورهای اسلامی دیدگاۀ شرعی شان را در بارۀ مشروع نبودن جنگ افغانستان ابراز خواهند کرد.

احسان الله طاهری، سخن گوی شورای عالی صلح، می‌گوید که اکرم خپلواک، رییس دبیرخانۀ این شورا در این بارۀ با مقام های سعودی و سازمان همکاری های اسلامی در شهرجده عربستان دیدار کرده است: «تمام کشورهای اسلامی، علمای شان در آن نشست اشتراک می‌کنند و جنگ و صلح امروزی افغانستان از دیدگاه دین بررسی می‎شود»

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نقش عالمان دینی جهان اسلام را در دریافت راه حل به بحران ا فغانستان برجسته می‌‎دانند.

قاضی عبدالرحیم، در این باره می‎گوید: «کشورهای اسلامی با مسؤولیت اسلامی و دینی که دارند، می‎‌توانند سر مخالفین دولت افغانستان، تأثیرگذار باشند.»

اما، برخی از اعضای شورای عالی صلح می‌گویند که این شورا تلاش‌های بسیاری کرده است تا رهبری طالبان را به آغاز گفت وگوهای صلح وادار کند، اما برخی حلقه های استخباراتی کشورهای همسایه با فرستادن جنگ افزار به جنگ‌جویان در خاک افغانستان ، مانع آغاز گفت وگوها می‌شوند.

قریب سادات، عضو شورای عالی صلح اظهار داشت: «هر قدر که ما زمینه را برای صلح آماده می‌سازیم، کشورهایی که مداخله گر استند و نیز افرادی که برای بیگانه‌گان می‎جنگند، جنگ را پراکنده می‎سازند تا دولت سراسیمه شود به او مسایل رسیده‎گی کرده نتواند.»

رییس دبیرخانه شورای عالی صلح که به عربستان سعودی رفته است، قرار است از آن‎جا به اندونزیا برود تا در بارۀ برگزاری نشست ویژۀ عالمان دین اندونزیا، افغانستان و پاکستان گفت‌وگو کند.