گروه پژوهشی مطالعات افغانستان دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران (شعبه خراسان) برگزار می کند:   “نشست بررسی روابط ایران و افغانستان در پرتو تحولات بین المللی، منطقه ای و داخلی” زمان: چهارشنبه ۱۳۹۳/۹/۱۲ مکان: تالار ولایت دانشگاه بیرجند تلفکس: ۳۲۲۰۲۰۷۳-۰۵۶ afghanistan@birjand.ac.ir

گروه پژوهشی مطالعات افغانستان دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران (شعبه خراسان) برگزار می کند:

 

“نشست بررسی روابط ایران و افغانستان در پرتو تحولات

بین المللی، منطقه ای و داخلی”

زمان: چهارشنبه ۱۳۹۳/۹/۱۲

مکان: تالار ولایت دانشگاه بیرجند

تلفکس: ۳۲۲۰۲۰۷۳-۰۵۶

afghanistan@birjand.ac.ir