ادبیات کودک بخش جدایی‌ناپذیری از ادبیات جهانی در کلیت آن محسوب می‌شود. بنابراین، به‌تبع از همان تحول تاریخی‌یی که ادبیات جهانی با گرایش از شعر به سمت داستان دستخوش آن شد، ادبیات کودک نیز بیشتر بر ساحل داستان لنگر انداخت. با این حال، در افغانستان این ماجرا تا حدی فرق می‌کند، زیرا به‌رغم آفرینش‌های ادبی در […]

ادبیات کودک بخش جدایی‌ناپذیری از ادبیات جهانی در کلیت آن محسوب می‌شود. بنابراین، به‌تبع از همان تحول تاریخی‌یی که ادبیات جهانی با گرایش از شعر به سمت داستان دستخوش آن شد، ادبیات کودک نیز بیشتر بر ساحل داستان لنگر انداخت.

با این حال، در افغانستان این ماجرا تا حدی فرق می‌کند، زیرا به‌رغم آفرینش‌های ادبی در حوزۀ شعر و داستان برای بزرگسالان، برای ادبیات کودک تاکنون کاری خاص انجام نیافته است.


مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل (ACKU) با همین دیدگاه، امروز جشنوارۀ ادبیات کودک را با عنوان اختصاصی «نخستین دور جشنوارۀ ادبی رمان کودک و نوجوان» در کابل برگزار کرد. در این جشنواره که آثار زیادی از زبان‌های فارسی و پشتو پیشاپیش توسط هیأت‌داوران مورد بررسی قرار گرفته بود، بار دیگر بازنگری شده و سپس ۸ بهترین اثر یا رمان کودک از میان آن‌ها مستحق جایزه شناخته شدند. جایزۀ تعیین‌شده برای هر فرد برنده، ۱۰۰۰ دالر آمریکایی بوده است.


کتاب‌هایی که در این جشنواره از ۱ تا ۸ مقام کسب کردند، به قرار زیرند:

اول: «معجزۀ موسی»، نوشتۀ زهرا نعیمی، به زبان فارسی.

دو: «شهزاده و کتاب سرنوشت»، نوشتۀ فریده محبی، به زبان فارسی.

سه: «جلاه در آن‌سوی راه شیری»، نوشتۀ سمیع‌الدین عمار، به زبان فارسی.


چهار: «شهریار»، نوشتۀ رضا پارسا، به زبان فارسی.

پنج: «کبی مونوک»، نوشتۀ محب‌الله زغم، به زبان پشتو.

شش: «سوله او طبیعت»، نوشتۀ نعیمه غنی، به زبان پشتو.

هفت: «د پیریانو کلی»، نوشتۀ گل‌رحمن رحمانی، به زبان پشتو.

هشت: «لارشوود»، نوشتۀ عبدالله الهام، به زبان پشتو.


مرکز معلومات افغانستان هریک از کتاب‌های برگزیده‌شده از سوی هیأت‌داوران را با تیراژ چهار هزار نسخه به نشر رسانده است.