تصمیم رئیس جمهور آمریکا در جهت عفو سربازان آمریکایی که مرتکب قتل انسان های بی شمار در افغانستان و عراق شده اند، اعتراض بی شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری را در سرتاسر جهان به دنبال داشته است. واشنگتن درصدد است تا از مسئولیت اقدامات غیرانسانی خود که در طی چندین سال جنگ در […]

تصمیم رئیس جمهور آمریکا در جهت عفو سربازان آمریکایی که مرتکب قتل انسان های بی شمار در افغانستان و عراق شده اند، اعتراض بی شماری از فعالان سیاسی و حقوق بشری را در سرتاسر جهان به دنبال داشته است.
واشنگتن درصدد است تا از مسئولیت اقدامات غیرانسانی خود که در طی چندین سال جنگ در افغانستان مرتکب شده اند سرباز بزند.
به نقل از خبرگزاری نیویورک تایمز، دونالد ترامپ در حال اخذ تصمیم به منظور عفو چندین سرباز آمریکایی می باشد که مرتکب قتل چندین انسان بی گناه در افغانستان و عراق هستند.
تلاش ترامپ برای عفو متیو گلستین که درسال ۲۰۱۰و متیو بهنا که در سال ۲۰۰۹ متهم به قتل عمد چندین غیرنظامی در افغانستان و عراق گردیدند، می باشد.
این جنایات باعث شد تا ترامپ تصمیم به مبهم ساختن جنگ افغانستان و عراق و حفاظت از نظامیان خود در برابر پاسخگو بودن به جنایات مرتکب شده، بگیرد.
این در حالی است که دادگاه بین المللی کیفری در ماه گذشته علیه حکومت ترامپ راجع به کشتار مردم افغانستان جبهه گیری نمود که در نتیجه مورد غضب دستگاه اداری ایالات متحده قرار گرفتند و تصمیم برآن شد تا از بررسی جنایات جنگی ایالات متحده در افغانستان چشم پوشی نمایند.