مسؤولین بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش، سایت سبزمنش و خبرگزاری عقاب(عقاب نیوز) می‌خواهند شناسنامه مختصر شاعران پارسی‌سرا را بعد از نشر در سبزمنش وعقاب نیوز به عنوان(دائرة المعارف پارسی سرایان جهان) تدوین نموده، به دستبوسی دوست‌داران شعر و ادبیات قرار دهند. شاعران که هنوز مشخصات‌ شان را نفرستاده اند و یا در ارسالی های شان […]

مسؤولین بنیاد جهانی سخن گستران سبزمنش، سایت سبزمنش و خبرگزاری عقاب(عقاب نیوز) می‌خواهند شناسنامه مختصر شاعران پارسی‌سرا را بعد از نشر در سبزمنش وعقاب نیوز به عنوان(دائرة المعارف پارسی سرایان جهان) تدوین نموده، به دستبوسی دوست‌داران شعر و ادبیات قرار دهند.
شاعران که هنوز مشخصات‌ شان را نفرستاده اند و یا در ارسالی های شان مشکلی وجود داشته، آرزو داریم با تکمیل موارد زیر دوباره ارسال نمایند.

مشخصات مورد نیاز:

نام و فامیلی(تخلص):
نام پدر:
سال تولد:
زادگاه اصلی:
زیستگاه فعلی:
تحصیلات:
دستاوردهای فرهنگی، هنری و پژوهشی:
نمونه‌های شعر(دو تا پنج قطعه):
تصویر شاعر:
Sabz.manesh = انستاگرام
sabzmanesh786 = تلگرام
فسبوک: بنیاد جهانی سبزمنش
واتساپ:
۰۰۹۳۷۰۰۷۲۰۹۵۳
۰۹۹۴۰۷۸۹۶۴۵
Www.sabzmanesh.net
سبزمنش؛ جایگاه خودباوری و خرد، پایگاه بهسازی و بهنامی و زیستگاه اندیشه ورزان‌سبزنگر بوده؛ پالایشگاه فکر و خلاقیت می‌باشد!