فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح امروز، سه‌شنبه ( ششم حمل/فروردین) وارد کابل شد و اعلام کرد که از صلح افغانستان حمایت می‌کند. او گفت که صلح به معنی بازگشت به گذشته نیست. خانم موگرینی بعد از ورود به کابل، صبح امروز با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان دیدار کرد […]

فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح امروز، سه‌شنبه ( ششم حمل/فروردین) وارد کابل شد و اعلام کرد که از صلح افغانستان حمایت می‌کند. او گفت که صلح به معنی بازگشت به گذشته نیست.

خانم موگرینی بعد از ورود به کابل، صبح امروز با عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان دیدار کرد و حمایت کامل اتحادیه اروپا را از صلح به مالکیت و رهبری افغانها اعلام داشت.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه در یک وضعیت حساس وارد کابل می‌شود، گفت که اتحادیه اروپا با مردم افغانستان بدون چشمداشت دیگری برای تامین صلح، ایجاد امنیت، رعایت حقوق بشر و توسعه افغانستان کار خواهد کرد.

خانم موگرینی گفت که صلح به مردم و نهادهای رسمی افغانستان مربوط می‌شود و صلح به معنی بازگشت به عقب و فراموش کردن دستاوردهای ۱۸ سال گذشته نیست.

آقای عبدالله نیز در این نشست گفت که خانم موگرینی به عنوان دوست مردم افغانستان نقشی مهم و اساسی را در حمایت از دولت و مردم این کشور داشته است.

او گفت که در این سفر با خانم موگرینی درباره وضعیت افغانستان، انتخابات ریاست جمهوری که قرار است به تاریخ شش میزان/مهر ۱۳۹۸ برگزار شود و روند صلح این کشور بحث خواهد شد.

آقای عبدالله اتحادیه اروپا را از حامیان اصلی مالی انتخابات افغانستان دانست و افزود که حکومت افغانستان متعهد به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و مردم نیز برگزاری انتخابات شفاف را خواستار هستند.

رئیس اجرایی افغانستان گفت که تامین صلح عادلانه آرزوی مردم افغانستان است و اتحادیه اروپا در مراحل مختلف آن می‌تواند نقش داشته باشد.

براساس گزارش‌ها خانم موگرینی بعد از دیدار از پاکستان وارد کابل می‌شود. او قرار است که با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان نیز دیدار کند.