موسسه تحصیلات عالی خوارزمی اولین جشن فراغت دانشجویان خود را امروز طی محفلی تجلیل نمود. به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین محفل علاوه از دکتر جهانگیر بیابانی رئیس دانشگاه خوارزمی، استاتید و دانشجویان موسسه تحصیلات عالی خوارزمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران درافغانستان رضا بهرامی، جهانشاهی رایزن فرهنگی ایران، مشاورین ریاست جمهوری افغانستان درامور فرهنگی ، […]

موسسه تحصیلات عالی خوارزمی اولین جشن فراغت دانشجویان خود را امروز طی محفلی تجلیل نمود.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین محفل علاوه از دکتر جهانگیر بیابانی رئیس دانشگاه خوارزمی، استاتید و دانشجویان موسسه تحصیلات عالی خوارزمی، سفیر جمهوری اسلامی ایران درافغانستان رضا بهرامی، جهانشاهی رایزن فرهنگی ایران، مشاورین ریاست جمهوری افغانستان درامور فرهنگی ، دیپلومات های وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی افغانستان وجمع کثیری از خانواده های دانشجویان شرکت ورزیده بودند .
نخست دراین محفل جهان گیربیابانی رئیس موسسه تحصیلات عالی صحبت نموده گفت : جمهوری اسلامی ایران به صفت یک همسایه خیراندیش همیشه تلاش  نموده تا زمینه های فراگیری دانش را برای  جوانان  افغانستان دربخش تحصیل  مساعد سازد ازجمله  فعالیت های فرهنگی تاسیس موسسه تحصیلات عالی خوارزمی درسال ۱۳۹۰ میباشد که ابتدا با یک  جمع اندک به فعالیت آغاز نموده اما امروز به تعداد یکهزار ویکصد دانشجو دراین موسسه مشغول فراگیری تحصیلات  عالی میباشند .
وی افزود جای مسرت که امروز برای اولین بار ما شاهد فراغت دو صد تن از محصلان  دررشته های اقتصاد، علوم سیاسی وکمپیوتر ساینس هستیم که مونوگراف های شانرا  تکمیل  نموده اند  .
فاضل سانچاریکی مشاور فرهنگی ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی  در رابطه به گسترش فرهنگ ارزش وباور های علمی صحبت نموده گفت:  جوانان باید این  مسیررا به خاطر شگوفایی کشور طی نمایند و تا آینده  کشور تضمین شود .
دراین محفل رضا بهرامی سفیر جمهوری اسلامی ایران درافغانستان  صحبت نموده گفت : ما شاهد یک مرحله جدید درحوزه آموزش وپرورش جوانان اعم ازدختران وپسران میباشیم این مرحله  جدیدشامل  رشد وگسترش تحصیلات جوانان در دانشگاه های خصوصی میباشد.
بعدأ جهان شاهی رایزن فرهنگی ایران درافغانستان صحبت نموده گفت: فراغت این تعداد از جوانان  برمیگردد به سعی وتلاش جوانان که امروز تشنه فراگیری علوم  معاصر میباشند همچنان اسماعیلی رئیس انجمن دوستی ایران افغان وعضو هئیت علمی موسسه تحصیلات  عالی خوارزمی گفت : حصول علم درجامعه امروز یک ضرورت است که در بستر آن میتوانیم به عمق علوم داخل شد واز یک پله به پله دیگر صعود کرد امروز ما شاهد مونوگراف جوانان درپله نخست هستیم که انشاالله پیمودن پله بالا را از این فارغان انتظار داریم .
همچنان  دراین محفل ماری نبرد آئین معاون آژانس باختر به نمایندگی از مادران فارغان صحبت نموده گفت: از همسایه ما جمهوری اسلامی ایران درقسمت اینکه زمینه آموزش را برای جوانان ما مساعد نموده  سپاس می نمایم واز سایر همسایه های خود میخواهیم که برای ما فرصت زندگی کردن درفضای صلح آمیز رامساعد سازد و از مداخله درامور داخلی کشور ما  خود داری نموده برای ما افتخاری بفرستند نه انتحاری.
سیدعسکر موسوی مشاور سابق وزارت تحصیلات عالی ضمن تبریکی به فارغان گفت : جشن فراغت یگانه جشن به یاد ماندگار است که دراین  جشن انسان دوره جاهلیت را سپری نموده به یک دورجدیدی روشنایی گام می نهاد .
درختم محفل فارغان مراسم سوگند را باصدا بلند بجا آوردند وآماده گی شانرا برای خدمتگذاری به کشور ابراز نمودند .