دانشجویان پنج دانشگاه علامه طباطبایی،‌دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و شیراز، اصفهان، گیلان با صدور بیانیه‌ای، شهادت دانشجویان دانشگاه کابل که عضو دیگر این شبکه علمی بین‌المللی است را محکوم کردند. در متن این بیانیه آمده است: امروز دست‌کم ۲۰ قلم پرتوان را از دست دادیم و چندین روح در طلب حقیقت را غرق در خون دیدیم. دانشجویانی که با شوق علم‌اندوزی […]

دانشجویان پنج دانشگاه علامه طباطبایی،‌دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) و شیراز، اصفهان، گیلان با صدور بیانیه‌ای، شهادت دانشجویان دانشگاه کابل که عضو دیگر این شبکه علمی بین‌المللی است را محکوم کردند.

در متن این بیانیه آمده است: امروز دست‌کم ۲۰ قلم پرتوان را از دست دادیم و چندین روح در طلب حقیقت را غرق در خون دیدیم. دانشجویانی که با شوق علم‌اندوزی چالش‌های کسب علم و دانش در افغانستان را بر خود هموار کرده بودند تا در این مسیر به مقصد اعلای انسانیت برسند. دانشجویان دانشگاه‌های عضو شبکه راه ابریشم (S U N) ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغ‌دار این دانشجویان، مراتب هم‌بستگی و هم‌دردی کامل خود را با دانشگاهیان کابل اعلام می‌دارد و به نوبه خود این حمله مرتجعانه را محکوم می‌کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این فاجعه حاصل توحش غیرانسانی است که مرزهای اخلاق و انسانیت را زیر پا گذاشته و در اوج ناتوانی و عجز دست به چنین رفتار ددمنشانه می‌زند. در این راستا از جامعه علمی به ویژه دانشجویان سراسر جهان فارغ از هر قوم و مذهب و ملیتی انتظار می رود که انزجار خود را از چنین عملی که خلاف انسانیت و بر ضد حقوق اساسی یک دانشجوست  اعلام دارند.

خویشتن را آدمی ارزان فروخت

بود اطلس خویش بر دلقی به‌دوخت