محور مردم افغانستان با اعلام موضع خود درباره‌ی گفت‌وگوهای صلح گفته است که نوعیت نظام افغانستان مطابق قانون اساسی و به رسمیت شناختن تداوم و مشروعیت اصل «جمهوری اسلامی» می‌تواند موضوع گفت‌وگو و مذاکره باشد. در اعلامیه‌ی محور مردم افغانستان که امروز چهارشنبه (۲۱ قوس) منتشر شده،‌ آمده است: « صلح،‌ صرف با پذیرفتن تداوم […]

محور مردم افغانستان با اعلام موضع خود درباره‌ی گفت‌وگوهای صلح گفته است که نوعیت نظام افغانستان مطابق قانون اساسی و به رسمیت شناختن تداوم و مشروعیت اصل «جمهوری اسلامی» می‌تواند موضوع گفت‌وگو و مذاکره باشد.

در اعلامیه‌ی محور مردم افغانستان که امروز چهارشنبه (۲۱ قوس) منتشر شده،‌ آمده است: « صلح،‌ صرف با پذیرفتن تداوم «جمهوری اسلامی افغانستان» و به رسمیت شناختن تداوم و مشروعیت اصل«جمهوری اسلامی» می‌تواند موضوع گفت‌وگو و مذاکره باشد.»

در این اعلامیه همچنان گفته شده است که صلح نمی‌تواند بهای نداشتن استقلال و آزادی کشور باشد و احترام به حق حاکمیت ملی افغانستان از جمله پذیرفتن عام و تام این حاکمیت در سیاست خارجی می‌تواند موجب رسیدن به یک صلح عزت‌مندانه شود.

محور مردم افغانستان تأکید کرده است که صلح موضوع اصلی و خواست مردم افغانستان است و تمامی نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور باید برای تحقق یک صلح عادلانه و عزت‌مند متعهدانه و متحدانه عمل کنند.

این جریان سیاسی افزوده است که صلح با طالبان نباید موجب لغو دست‌آوردهای هفده ساله‌ی مردم افغانستان درعرصه‌های سیاسی، حقوقی،‌ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شود.

در بخشی از اعلامیه آمده است که موضوع صلح در هرجایی که مطرح می‌شود، باید به رهبری و مدیریت مردم افغانستان مطرح شده و نیز نقش زنان در برنامه‌ی صلح با طالبان در نظر گرفته شود.

محور مردم افغانستان همچنان گفته است که طالبان باید در گفت‌وگوهای صلح از رهبری و نشانی واحد برخوردار باشند تا مردم افغانستان مطمیین شوند که پس از صلح با طالبان، این گروه به جنگ مسلحانه در برابر حکومت افغانستان ادامه نمی‌دهد.

این جریان سیاسی در ادامه علاوه کرده است که در جریان گفت‌وگوهای صلح، یک آتش‌بس طولانی برقرار شود و همچنان در معاهده‌ی صلح با طالبان، موضوع خلع سلاح نیروهای مسلح غیر‌دولتی و زمان‌بندی آن تعیین شود.

این در حالی است که تلاش‌ها برای گفت‌وگوهای صلح در افغانستان بیشتر شده و رییس‌جمهور اشرف غنی هیأت مذاکره‌کننده‌ی حکومت افغانستان را مشخص کرده است.

درکنار آن، روز گذشته آقای غنی «بوردعالی مشورتی روند صلح» را ایجاد کرد. شماری از افراد بلند رتبه‌ی حکومت و نیز شماری از شخصیت‌های جهادی و رهبران قومی اعضای این بورد را تشکیل می‌دهند.