سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با بیان اینکه هدف طالبان از ادامه حمله به نیروهای امنیتی کاستن از روحیه آنهاست گفت که مبارزه نیروهای امنیتی با طالبان تا زمانی که این گروه تواق صلح را بپذیرد ادامه خواهد داشت. دانش همچنین با تاکید بر فداکاری‌های نیروهای امنیتی افغانستان طی ۱۸ سال گفت: “آنها […]

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان با بیان اینکه هدف طالبان از ادامه حمله به نیروهای امنیتی کاستن از روحیه آنهاست گفت که مبارزه نیروهای امنیتی با طالبان تا زمانی که این گروه تواق صلح را بپذیرد ادامه خواهد داشت.

دانش همچنین با تاکید بر فداکاری‌های نیروهای امنیتی افغانستان طی ۱۸ سال گفت: “آنها از این پس نیز تمام توان خود را برای تامین امنیت در داخل کشور به کار خواهند بست”.

وی افزود: “دشمنان افغانستان از یکسو شعار صلح سر می‌دهند و از سوی دیگر قصد نابودی و شکست ارتش را دارند”.