موسسه فرهنگی هنری فارسی‌زبانان «آیتا»؛ جایی برای برنامه‌های مشترک سه کشور پارسی زبان است که بازگشایی آن نیازمند تایید مجلس و ارشاد است. مدیریت شهری مشهد در حال رایزنی برای بازگشایی هرچه سریع‌تر خانه فارسی‌زبانان در این شهر است. معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد درباره زمان بازگشایی موسسه و راه‌اندازی نشدن مرکز […]

موسسه فرهنگی هنری فارسی‌زبانان «آیتا»؛ جایی برای برنامه‌های مشترک سه کشور پارسی زبان است که بازگشایی آن نیازمند تایید مجلس و ارشاد است. مدیریت شهری مشهد در حال رایزنی برای بازگشایی هرچه سریع‌تر خانه فارسی‌زبانان در این شهر است.

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد درباره زمان بازگشایی موسسه و راه‌اندازی نشدن مرکز آیتا در مشهد تاکنون توضیح داد: طبق قوانین مجلس، مقر آیتا باید در تهران باشد و به همین دلیل هنوز امکان راه‌اندازی این مرکز در مشهد مهیا نشده است، بنابراین باید نامه‌ایی از سوی مجلس و وزارت ارشاد مبنی بر امکان فعالیت مرکز ایتا در مشهد ارسال شود که به همین دلیل رایزنی‌ها در این باره در حال انجام است.

«برگزاری نشست‌ها و همایش‌های علمی و ادبی و مراسم نکوداشت مفاخر و شخصیت‌های برجسته، تقویت همکاری بین دانشگاه‌ها، فرهنگستان‌های زبان و ادبیات و مراکز علمی و ادبی کشورهای مختلف با در نظر داشتن موافقت وزارت‌های اطلاعات و فرهنگ کشورهای عضو، از جمله برنامه‌های این موسسه هستند.»