ــــ  متن نامهٔ طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی به رئیس‌جمهور پس از کش‌وقوس‌ها، اصلاحات و رایزنی‌های فراوان، بالاخره «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» به تصویب و تأیید نهایی رسید و منطبق بر اصل ۱۲۳ قانون اساسی به دولت ابلاغ شد. از آنجا که حسب مادهٔ ۲ قانون مدنی، قانون […]

ــــ  متن نامهٔ طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی به رئیس‌جمهور

پس از کش‌وقوس‌ها، اصلاحات و رایزنی‌های فراوان، بالاخره «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» به تصویب و تأیید نهایی رسید و منطبق بر اصل ۱۲۳ قانون اساسی به دولت ابلاغ شد. از آنجا که حسب مادهٔ ۲ قانون مدنی، قانون مذکور لازم‌الاجرا است، تاکنون اقدامات اجرایی در این زمینه از سوی مراجع ذی‌صلاح انجام نشده است.

بیم آن می‌رود که تعلل در اجرای قانون فوق، متأثر از فشار گروه‌هایی باشد که منافع‌شان با عدم احقاق حقوق زنان، تشدید آسیب‌های اجتماعی، استمرار محرومیت کودکان کار و خیابان و عدم اعطای خدمات اجتماعی حداقلی مانند آموزش، بهداشت و درمان به افراد فاقد هویت گره خورده است. حال‌آنکه اجرایی‌شدن این قانون، گامی مهم در راستای استیفای حقوق بخش مهمی از جامعه است.