از کارشناسان مجرب در حوزه کشور افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز دعوت به همکاری بعمل آورده می شود. شرایط: ۱- تسلط به زبان فارسی ۲- ترجیحاً از اساتید و محققین با سابقه دانشگاه باشند. ۳- تخصص در رشته های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ۴- ارائه رزومه کاری ۵- مقیم کشورهای ایران، افغانستان، […]

از کارشناسان مجرب در حوزه کشور افغانستان و جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز دعوت به همکاری بعمل آورده می شود.

شرایط:

۱- تسلط به زبان فارسی

۲- ترجیحاً از اساتید و محققین با سابقه دانشگاه باشند.

۳- تخصص در رشته های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی

۴- ارائه رزومه کاری

۵- مقیم کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان، کشورهای آسیای مرکزی، روسیه

علاقمندان می توانند رزومه خود را به آدرس پست الکتروینکی iran.afghanistan@gmail.com ارسال نمایند.