تعداد محدودی مجری برنامه های تلویزیونی (خانم-آقا) با توجه به شرایط ذیل پذیرش می شود: ۱- تسلط به زبان فارسی ۲- دارای مهارت به اجرای برنامه های تولیدی و زنده ۳- ارائه رزومه کاری ۴- ارائه یک نمونه کاری در حد یک دقیقه ۵- مقیم ایران، افغانستان، تاجیکستان، کشورهای مشترک المنافع و روسیه علاقمندان اطلاعات […]

تعداد محدودی مجری برنامه های تلویزیونی (خانم-آقا) با توجه به شرایط ذیل پذیرش می شود:

۱- تسلط به زبان فارسی

۲- دارای مهارت به اجرای برنامه های تولیدی و زنده

۳- ارائه رزومه کاری

۴- ارائه یک نمونه کاری در حد یک دقیقه

۵- مقیم ایران، افغانستان، تاجیکستان، کشورهای مشترک المنافع و روسیه

علاقمندان اطلاعات و رزومه خود را به آدرس پست الکترونیک iran.afghanistan@gmail.com ارسال نمایند.