به مناسبت نود و سومین سالروز استقلال کشور افغانستان که پس از سالها مقاومت در برابر تجاوز بیگانگان به عنوان یک واحد سیاسی مستقل در عرصه بین الملل حاضر شد. اگرچه امروز افغانستان در هر گوشه و کنار زخم ناشی از حضور بیگانگان و خشم و نفرت و تعصب و افراط را با خود دارد […]

به مناسبت نود و سومین سالروز استقلال کشور افغانستان که پس از سالها مقاومت در برابر تجاوز بیگانگان به عنوان یک واحد سیاسی مستقل در عرصه بین الملل حاضر شد.
اگرچه امروز افغانستان در هر گوشه و کنار زخم ناشی از حضور بیگانگان و خشم و نفرت و تعصب و افراط را با خود دارد و همچنان در آتش طمع ورزان و صاحبان تزویر می سوزد اما ملت شریف و سخت کوش این کشور همچنان پایدار و امیدوارند.
تهاجم به خانه و محل تجارت مسلمانان، انفجار مراکز آموزشی و دینی؛ دامن زدن به اختلافات مذهبی، ترور علما و ریش سفیدان خیرخواه به نام و بهانه اسلام و از سوی دیگر حمله به تجمعات مردم و به خاک و خون کشیدن عزیزترین افراد این سرزمین که به نام مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت و در آخر سکوت در برابر این همه جنایت و شرارت با بهانه تلاش برای صلح، هیچگاه نمی تواند از چشم حقیقت بین و عدالت جوی ملت های جهان پنهان بماند.
ملت افغانستان هیچ گاه در برابر سختی ها سر فرو نیاورده و با ایمان به آینده و تلاش برای ساختن کشور خود به جلو پیش خواهند رفت.
قطعاً همه فتنه ها خاموش و افغانستان خواهد درخشید.
ملت ایران همواره در کنار مردم شریف و مسلمان افغانستان در سختی های این چهار دهه همراهی کرده و در پشتیبانی و حمایت از افغانستان عزیز خوب درخشیده است. میزبانی بیش از ۳ میلیون مهاجر و آواره افغانستانی طی ۳۸ سال گذشته خود گواه روشنی در این عرصه می باشد.
انجمن دوستی ایران و افغانستان بار دیگر سالروز استقلال افغانستان را تبریک گفته و برای ملت و دولت افغانستان سرزمینی آباد و سراسر صلح وامینت آرزو می نماید.

انجمن دوستی ایران و افغانستان