اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست با صادرکنندگان این کشور در قصر چهارچنار کابل از تاسیس کارخانه تولید و بسته بندی جلغوزه در کابل خبر داد. به گزارش دفتر ریاست جمهوری افغانستان، غنی در این نشست با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری بنیادی و اساسی برای رقابت در بازار جهانی صورت می گیرد گفت: […]

اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در نشست با صادرکنندگان این کشور در قصر چهارچنار کابل از تاسیس کارخانه تولید و بسته بندی جلغوزه در کابل خبر داد.

به گزارش دفتر ریاست جمهوری افغانستان، غنی در این نشست با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری بنیادی و اساسی برای رقابت در بازار جهانی صورت می گیرد گفت: در کنار کریدورهای هوایی باید به ایجاد کریدورهای زمینی برای صادرات کالا نیز توجه کنیم.

وی افزود، در آینده نزدیک کارخانه تولید و بسته بندی فرآوری جلغوزه در کابل تاسیس خواهد شد.

رئیس جمهور افغانستان ضمن تشکر از همکاری های سخاوتمندانه کشورها با افغانستان در ۱۷ سال گذشته، اظهار داشت: افغانستان نباید در درازمدت به کمک های خارجی متکی باشد و کریدور هوایی یک گامی خوب در زمینه خودکفایی افغانستان محسوب می شود.