رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم گرامیداشت از عاشورای حسینی با اشاره به برگزاری این مراسم در کشور گفت که افغانستان الگوی وحدت شیعه و سنی در جهان اسلام است. او همچنین گفت که صلح معنایش معامله سیاسی نیست. خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: اشرف غنی رئیس جمهور امروز (یکشنبه) در مراسم گرامی داشت از روز عاشورای حسینی در غرب کابل […]

رئیس جمهور اشرف غنی در مراسم گرامیداشت از عاشورای حسینی با اشاره به برگزاری این مراسم در کشور گفت که افغانستان الگوی وحدت شیعه و سنی در جهان اسلام است. او همچنین گفت که صلح معنایش معامله سیاسی نیست.

خبرگزاری صدای افغان(آوا)-کابل: اشرف غنی رئیس جمهور امروز (یکشنبه) در مراسم گرامی داشت از روز عاشورای حسینی در غرب کابل گفت که جمهوریت نظام تمام مردم افغانستان است.

او در این مراسم گفت که دوره‌ای که یک اقلیت کوچک بر همه چیز حاکم بود، گذشته است. جمهوریت یک نظام بزرگ است که همه چیز را جذب کرده می‌تواند.

غنی همچنین بیان کرد که از صلح ترس نداشته باشید، صلح معنایش معامله سیاسی نیست. صلح همان خواست مردم افغانستان است که ختم خشونت است.

رئیس جمهور همچنین از شورای عالی تنظیم امور دینی و کمیسیون عالی هماهنگی امنیتی مراسم دینی، برای مدیریت مراسم دهه محرم قدردانی کرد.

او گفت که همکاری شما با نهادهای امنیتی در این بخش، نمونه واضح از میثاق امنیتی ما است و یک نمونه موفق از همکاری با نهادهای امنیتی و باید در سراسر افغانستان از آن الگو گرفته شود.

اشرف غنی همچنین بیان کرد که افغانستان الگوی وحدت شیعه و سنی در جهان اسلام است.

وی افزود: امروز همه ما اینجا در مراسم تجلیل از عاشورای حسینی هستیم و قبل از اینکه اینجا بیاییم به شفاخانه صد بستر نسائی و ولادی رفتیم، تا همبستگی خود را نشان دهیم.

غنی تاکید کرد که دشمنان مردم افغانستان  هرچند که تلاش کنند، نمی‌ توانند همبستگی ملت افغانستان را از بین ببرند.