نمی‌توان از این واقعیت غافل ماند که برخی از کشورهای خاورمیانه‌ای که ثروت کمتری دارند (ترکیه، مصر، ایران و غیره) آغوششان به روی پناهجویان گشوده‌تر از کشورهای حقیقتا ثروتمند (عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده ی عربی و غیره) است. این کتاب به یکی از مهم‌ترین بحران‌های عصر حاضر، یعنی مسئله پناهجویی، راه حل‌های ارائه […]

نمی‌توان از این واقعیت غافل ماند که برخی از کشورهای خاورمیانه‌ای که ثروت کمتری دارند (ترکیه، مصر، ایران و غیره) آغوششان به روی پناهجویان گشوده‌تر از کشورهای حقیقتا ثروتمند (عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات متحده ی عربی و غیره) است.

این کتاب به یکی از مهم‌ترین بحران‌های عصر حاضر، یعنی مسئله پناهجویی، راه حل‌های ارائه شده پیرامون آن و سو استفاده و اخاذی‌های بیشتری که در پی این بحران از سوی قدرت‌ها و دیگر توده‌ها صورت گرفته است می‌پردازد. همچنین در اثر پیش رو برخی از بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در دنیای معاصر با آن رو به رو هستیم مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

نویسنده: #اسلاوی_ژیژک | مترجم: #کامران_برادران| ناشر: #مانیا_هنر | سال انتشار: ۱۳۹۸|  ۱۹۰ صفحه  | ۲۷ هزار تومان