▫️به گزارش رنا وزیر کار دولت فدرال آلمان با اشاره به این که این کشور به پذیرش مهاجران بیشتری نیاز دارد گفت، به همین دلیل دولت ائتلافی در پائیز طرح یک “قانون مهاجرت مدرن” را ارائه می‌کند. ▫️هوبرتوس هایل در گفت‌وگو با روزنامه “بیلد ام زونتاگ” که چهارم سپتامبر (۱۳ شهریور) منتشر شد گفت، دولت […]

▫️به گزارش رنا وزیر کار دولت فدرال آلمان با اشاره به این که این کشور به پذیرش مهاجران بیشتری نیاز دارد گفت، به همین دلیل دولت ائتلافی در پائیز طرح یک “قانون مهاجرت مدرن” را ارائه می‌کند.

▫️هوبرتوس هایل در گفت‌وگو با روزنامه “بیلد ام زونتاگ” که چهارم سپتامبر (۱۳ شهریور) منتشر شد گفت، دولت قصد دارد از طریق یک “کارت شانس” با یک سیستم درجه‌بندی شفاف به کسانی که آلمان به آنها نیاز دارد امکان دهد ساده‌تر وارد این کشور شوند.

▫️تسهیل شرایط مهاجرت قاعده‌مند یکی از مسائلی است که سه حزب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد سال گذشته در قرارداد تشکیل دولت ائتلافی بر سر آن توافق کردند.

▫️وزیر کار درباره چگونگی سیستم مبتنی بر کارت شانس یا فرصت می‌گوید هر سال متناسب با نیاز کشور سهمیه‌ای مشخص خواهد شد که چه تعداد متقاضی مهاجرت می‌توانند برای کار یا دیدن دوره وارد آلمان شوند.