سازمان جهانی مهاجرت (IOM) همه‌ساله طرح بازگشت افغانستانی‌های ماهر را اجرا می‌کند. در این طرح برای اشتغال مهاجران افغانستانی تحصیل‌کرده موقعیت‌های شغلی متناسب با تحصیل‌شان در کشور افغانستان فراهم می‌شود. مهاجران افغانستانی تحصیل‌کرده در ایران نیز شانس بسیاری جهت برخورداری از امتیازات طرح سازمان جهانی مهاجرت را دارند.  برای کسب اطلاعات بیشتر از طرح سال […]

 سازمان جهانی مهاجرت (IOM) همه‌ساله طرح بازگشت افغانستانی‌های ماهر را اجرا می‌کند. در این طرح برای اشتغال مهاجران افغانستانی تحصیل‌کرده موقعیت‌های شغلی متناسب با تحصیل‌شان در کشور افغانستان فراهم می‌شود. مهاجران افغانستانی تحصیل‌کرده در ایران نیز شانس بسیاری جهت برخورداری از امتیازات طرح سازمان جهانی مهاجرت را دارند. 

برای کسب اطلاعات بیشتر از طرح سال ۲۰۲۰ و موقعیت‌های شغلی موجود و آگاهی از نحوه ثبت‌نام به این‌جا مراجعه کنید.